Buku Panduan Lengkap Cara Cepat Hamil

Koleksi Nama Bayi Perempuan Islami

Koleksi nama anak perempuan Islami beserta artinya -

Berikut daftar koleksi nama nama bayi perempuan yang bernuansa Islami untuk Anda para ibu hamil atau pasangan yang sedang menjalani program hamil.

Dapatkan ribuan daftar nama-nama anak laki-laki dan perempuan dari paket buku best-seller Panduan Lengkap Untuk Ibu Hamil dari dr. Riyani Limoa, SpOG.


Nama bayi perempuan

Alif
Aasiyah - Tiang
Aaminah - Wanita yang aman, yang dipercaya
Arwaa - Memberi minum
Ashiilah - Wanita keturunan bangsawan
Umaamah - Bermaksud, Punya tujuan pasti
Isyraaq - Sinar, Terbit, Penampilan wajah cerah
Ibtisaamah - Senyum
Ibtihaaj - Gembira ria
Ibtihaal - Doa, Tunduk kepada Allah
Ariij - Bau sangat harum semerbak
Althaaf - Baik hati, Lemah lembut
Ulfah - Kemesraan
Abiyyah - Mulai, Lepas dari kehinaan
Atsiilah - Memiliki asal-usul yang terhormat
Adiibah - Berpengetahuan
Ariibah - Cerdas-pandai
Azhaar - Bunga-bunga
Asmaa - Lebih tinggi dari yang lain
Adhwaa' - Cahaya yang sangat lembut
Afraah - Gembira, Suka ria
Aliifah - Ramah-tamah, Bersahabat
Ummu Kultsum - Putri Nabi Muhammad SAW
Asiilah - Lemah dan halus
Ariikah - Pelaminan

Ba
Batsiinah - Wanita yang cantik, Molek
Baahiyah - Berseri-seri wajahnya
Bahiyyah - Cantik
Bahiirah - Wanita yang mulia
Bilqiis - Ratu pada zaman nabi Sulaiman as
Baasimah - Banyak senyum
Baahirah - Cemerlang
Baziighah - Cantik menarik
Basyiirah - Penyampai berita gembira
Bashiirah - Cerdas, Bisa mengantisipasi masalah

Ta
Taqiyyah - Menjaga diri
Tamiimah - Kesempurnaan
Tahiyyah - Penghormatan, Selamat dari bahaya
Taliidah - Mulia semenjak dulu
Tamaamah - Malam bulan purnama
Tamiimah - Kesempurnaan

Tsa
Tsamirah - Yang berbuah
Tsanaa-un - Pujian
Tsaabitah - Tangguh, Pemberani
Tsarwah - Kekayaan
Tsanaa' - Pujian
Tsawaab - Pahala

Jim
Jaaziyah - Yang membalas
Jaliilah - Yang mulia, Yang agung
Jauzaa' - Gemini
Juwairiyyah - Bidadari cilik
Jauharah - Permata yang mahal
Jaidaa' - Yang berleher panjang
Jamiilah - Rupawan, Cantik parasnya
Jahraa' - Cantik
Jauzaa' - Bintang
Jihaan - Nama wanita
Jaudah - Indah, utama
Jaziilah - Banyak

Ha
Hassaanah - Wanita yang menyimpan banyak kebaikan
Hasanah - Kebaikan
Hanaan - Kasih sayang, kehalusan hati
Hauraa' - Berkulit putih, Bermata hitam
Haamidah - Pemuji
Habiibah - Dicintai
Husnaa - Cantik, Molek
Husniyyah - Bagus, Memiliki kepribadian
Hasiibah - Dari keturunan yang mulia
Humairaa' - Yang berpipi merah, Julukan bagi Aisyah ra
Hafshah - Nama salah satu istri Nabi Muhammad SAW
Haliilah - Wanita keluarga

Kha
Khaalishah - Yang bersih, Yang murni
Khaalidah - Yang kekal
Khadhraa' - Hijau
Khazanah - Harta simpanan
Khairiyyah - Kebaikan
Khadiijah - Istri Nabi Muhammad SAW
Khansaa' - Hidung mancung, Wanita berbudi
Khairun Nisa' - Sebaik-baik wanita
Khairah - Baik hati

Dal
Daaniyah - Dekat sekali
Daliilah - Penunjuk jalan
Dawaamah - Terus-menerus
Daariin - Nama bunga

Dzal
Dzakiyyah - Wanita yang cerdas
Dzaakirah - Ingatan, Kuat hafalannya

Ra
Raa-idah - Penunjuk jalan
Raziinah - Wanita yang tenag, Penuh keteguhan
Raabi'ah - Yang keempat
Radhiyyah - Yang suka, Yang senang
Raabiyah - Yang tumbuh, Berkembang
Rafaah - Tenang hati dari ketakutan
Raasyidah - Yang menunjukkan
Rawaa - Air tawar
Raudah - Taman
Rayyaa - Bau harum
Rahmah - Kasih sayang
Raabihah - Yang beruntung
Raihaanah - Bau harum, Wanita yang luhur
Rafiidah - Membantu
Rajwaa - Harapan
Raasiyah - Tetap dan mantap
Raaniyah - Memandang dengan lirikan mata
Rahiimah - Berhati lembut dan sayang
Raziinah - Yang lemah lembut dan berwibawa
Rifqah - Kasih sayang
Rafiiqah - Teman, Istri
Ranaa - Keelokan, Menakjubkan
Ramlah - Nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW
Ruwaidah - Pelan-pelan, Berhati-hati

Za
Zubaidah - Buih kecil
Zainab - Yang punya rasa takut untuk berbuat dosa
Zaliikhah - Mendahului dalam perjalanan
Zaakiyah - Pertumbuhan yang baik
Ziinah - Perhiasan, elok, manis
Zaahirah - Cemerlang, Gemilang
Zaahiyah - Wajah yang bersinar
Zubaidah - Intisari, Istri Harun Al-Rasyid
Zakiyyah - Yang suci
Zahra' - Bunga sedang mekar
Zahrah - Bunga, Keelokan dunia
Zaituun - Nama buah

Sin
Saarah - Istri Nabi Ibrahim as
Saamiyah - Wanita yang tinggi, luhur
Saalimah - Yang selamat
Sanaa' - Sinar, Keagungan
Salmaa - Yang lebih selamat, Aman
Saudah - Tuntunan
Saliimah - Sehat, Selamat
Sa'diyyah - Kebahagiaan
Sa'iidah - Yang berbahagia
Sakiinah - Tentram, Tenang
Sulthaanah - Yang memiliki sesuatu
Salmaa - Selamat, Sehat
Samiirah - Yang terjaga di malam hari
Sayyidah - Pimpinan, Ketua
Saahirah - Bulan, Mata air
Salsabil - Air tawar, Nama mata air di surga
Salwaa - Madu
Sulaimah - Selamat
Saliimah - Selamat
Salaamah - Selamat
Sadiidah - Benar

Syin
Syaakirah - Wanita yang berterima kasih
Syifa' - Kesembuhan
Syariifah - Kemuliaan
Syafii'ah - Pembela
Syahiidah - Saksi, Gugur dalam perang membela agama
Syahiirah - Terkenal
Syahlaa' - Mata yang kebiru-biruan
Syafaqah - Kasih sayang, Cinta kasih
Syaamah - Istimewa
Syifa'a - Penyembuhan
Syaafiyah - Sehat, Sembuh
Syaadiyah - Pandai bernyanyi
Syaakirah - Mensyukuri
Syaa'irah - Pandai bersyair

Shad
Shaalihah - Wanita yang shaleh
Shaabiwah - Wanita penyabar
Shafiyyah - Wanita yang suci, pilihan
Shibaa - Rindu
Shaabihah - Yang datang di waktu pagi
Shaabirah - Tahan menderita, Sabar
Shaafiyah - Hati yang suci
Shadiiqah - Teman sejawat
Shadaqah - Pemberian
Shabiihah - Cantik, Rupawan
Shaahibah - Istri, Teman
Shidqiyyah - Benar, Jujur
Shafaa - Kejernihan
Shafwah - Keikhlasan dalam cinta

Dhadh
Dhuhaa - Waktu setelah terbit matahari
Dhaawiyah - Semampai

Tha'
Thaalibah - Orang yang minta, pelajar
Thayyibah - Baik, Bagus
Thufailah - Lembut, Halus

Dha'
Dhaliilah - Taman yang rimbun
Dhariifah - Wajah yang cantik
Dhilaal - Bayangan, Naungan

'Ain
'Aaisyah - Wanita yang hidup
'Aabidah - Wanita yang beribadah
'Aatikah - Wanita yang mulia, murni, bersih
'Aashimah - Wanita yang memelihara diri dari dosa
'Aamirah - Yang panjang usianya
'aamilah - Yang beramal
'Aziizah - Wanita yang mulia, Tinggi
'Afiifah - Wanita yang memelihara diri dari hal-hal yang tidak baik
'Aqiilah - Wanita yang banyak akal, Cerdik
'Alyaa' - Puncak gunung
'Aarifah - Mengetahui
'Aalimah - Yang berilmu
'Aaqilah - Pandai, Menguasai persoalan
'Aathirah - Harum baunya
'Ariiqah - Baik budi, Mulia asalnya
'Iffah - Tahu harga diri

Ghain
Ghaaniyah - Cantik karena perhiasan
Ghinaa - Kekayaan

Fa'
Faathimah - Wanita yang menyapih, nama putri Nabi Muhammad SAW
Fadhiilah - Keutamaan, Karunia
Faatihah - Pembukaan
Farah - Kegembiraan
Fariidah - Perak, Simbol kebersihan
Faadiyah - Yang menyelamatkan
Faalihah - Yang beruntung
Faa-iqah - Yang paling baik
Fauziyyah - Kemenangan, Keberhasilaj
Fathiinah - Kecerdasan, Kebijaksanaan
Fithriyyah - Fitrah Kemanusiaan
Faatin - Mengagumkan

Qaf
Qadriyyah - Kemampuan
Qasiimah - Cantik menarik
Qathiifah - Permadani

Kaf
Kariimah - Wanita yang mulia
Karaamah - Kemuliaan
Kifaayah - Cukup
Kahla' - Yang bola matanya hitam pekat
Kamiilah - Sempurna
Kaliilah - Lemah
Kaamilah - Sempurna

Lam
Lathiifah - Yang halus, Lembut
Lu'lu-ah - Bat permata
Lahfah - Kerinduan
Lailaa - Malam panjang yang gelap
Lujmah - Bukit yang datar

Mim
Maajidah - Wanita yang mulia
Makmuunah - Wanita yang dipercaya
Maryam - Nama ibu Nabi Isa as
Mufiidah - Yang berfaedah
Muniirah - Wanita yang bercahaya
Muniifah - Wanita yang tinggi
Munaa - Cita-cita
Maimuunah - Wanita yang beruntung
Mawaddah - Cinta kasih
Ma'munah - Dipercaya
Maahirah - Cerdas, Pandai
Maisarah - Ketenangan
Muslimah - Beragama Islam
Maghfirah - Pengampunan
Muthma-innah - Tenang, Tentram
Maimanah - Keberkahan
Masyiithah - Nama wanita di zaman nabi Musa as

Nama bayi perempuan islami
Nun
Naajiyah - Wanita yang selamat
Nadiyah - Wanita yang menyeru
Nabiilah - Wanita yang teguh
Najaah - Keselamatan
Naziihah - Wanita yang bersih
Nasiibah - Kerabat, keluarga
Nafiisah - Wanita yang berharga, Bagus
Naa'imah - Yang tenang, Lemah lembut
Naafi'ah - Yang berguna
Najmah - Bintang
Najwaa - Berbisik-bisik
Nawaadir - Kata-kata yang fasih
Naa-ilah - Yang senang memberi
Nabiilah - Mulia, Cerdas, Pandai
Nashiirah - Menang
Nadhiirah - Teladan
Naurah - Bunga
Nur Faizah - Cahaya Kemenangan
Nur 'Aziizah - Cahaya yang mulia
Nur Hasanah - Cahaya kebaikan
Nur 'Aini - Cahaya mata

Ha'
Hindun - Nama wanita yang baik
Hanaa' - Kesenangan, Kegembiraan
Huwaidah - Tenang, Kasih sayang
Hidaayah - Petunjuk

Waw
Waa-ilah - Wanita yang menyelamatkan diri
Waajidah - Wanita yang memperoleh
Wahiidah - Yang sendiri, Tunggal
Wadh-haa' - Jelas, Terang
Wardah - Putih bersih, Tersenyum
Wasiimah - Wajah yang menarik
Wahiibah - Yang memberi
Waafiyah - Sempurna

Ya
Yasmiinah - Bunga Melati

Kalau Anda senang membaca buku bagus tentang perawatan kesehatan ibu hamil, janin dan bayi, simak ulasan kami mengenai buku Panduan Lengkap Untuk Ibu Hamil dan Panduan Lengkap Perawatan Bayi.

Semoga Anda dan bayi Anda sehat selalu!Centang kotak "Also post on Facebook" sebelum Anda meninggalkan komentar. Terima kasih.